Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Lê Quân Logistics là đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa, việc đổi/trả hàng hóa và hoàn tiền sẽ phụ thuộc và chính sách của từng Nhà sản xuất/Đơn vị cung cấp.

Tuy nhiên, Lê Quân Logistics sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị đại lý để yêu cầu thực hiện đổi/trả hàng và yêu cầu hoàn tiền theo đúng quy định.

Trân trọng,