Cơ chế giải quyết tranh chấp

  1. Tiếp nhận khiếu nại:

– Lê Quân Logistics sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại và hỗ trợ khách hàng một cách tối đa liên quan đến giao dịch tại website: lqlogs.com

– Khi phát sinh tranh chấp, Lê Quân Logistics đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Lê Quân Logistics và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại.

– Cách thức liên hệ: Khách hàng gửi khiếu nại liên quan đến giao dịch thực hiện trên website bằng cách liên hệ với Lê Quân Logistics thông qua một trong các hình thức sau đây:

– Qua số điện thoại: 0932292350 (Mr. Dương)

– Gửi email: info@lqlogs.com

– Gửi văn bản hoặc gặp trực tiếp đến địa chỉ làm việc: 71/5 Đường 185, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại:

– Khiếu nại liên quan đến dịch vụ của Công ty trên website Lqlogs.com như khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin,… Đối với những khiếu nại này, Lê Quân Logistics sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại.

– Lê Quân Logistics là đơn vị giao nhận, vận chuyển hàng hóa, do vậy Lê Quân Logistics không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Khách hàng liên quan đến thông tin, đặc điểm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, Lê Quân Logistics có vai trò hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị cung cấp để yêu cầu giải quyết khiếu nại và các hỗ trợ khác trong khả năng để giúp Khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi theo số 0932292350 (Mr. Dương) –  Hoặc email: info@lqlogs.com

Trân trọng,